У електронному підручнику містяться навчальні програми для перших трьох років навчання та навчальні модулі для другого і третього років вивчення.

Курс "Я у медіапросторі" є базовим для набуття учнями необхідних навичок вмілого та безпечного споживання інформаційних продуктів. Він спрямований на формування розуміння школярами поняття "медіапростір" та позиціонування себе як користувача та створювача медіапродукції,
– зазначається у підручнику.

Зазначимо, з 1 вересня 2018 року в Україні застосовується новий Державний стандарт початкової освіти, який містить курс навчання медіаграмотності. Тепер школярі мають засвоїти навички зі сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичного оцінювання інформації в текстах різних видів та медіатекстах, - інформує "Академія української преси". 

 

 

if facebook 834722   if youtube 834723   if twitter 834708

Оголошення

Погода

Погода