Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 58 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2019р. чисельність населення зросла на 105 осіб. 

Зайнятість та безробіття
Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2019р. становила 668 осіб. У загальній кількості безробітних 83,8% – особи, які проживають у сільській місцевості, 51,2% – жінки, 45,7% – молодь у віці до 35 років.
Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2019р. становив 1962 грн, що дорівнює 47% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини
Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2019р. становила 6309 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).
Порівняно з I кварталом 2018р. рівень заробітної плати збільшився на 15,2%.
Розмір заробітної плати по району у I кварталі 2019р. на 24,1%, або на 2002 грн, не досягав середньообласного рівня (8311 грн).

Соціальний захист
Сума призначених субсидій у січні–квітні 2019р. становила 147,5 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 66,2 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2019р. склав 400 грн. 
Крім того, 920 домогосподарствам сільської місцевості було призначено субсидії на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 3,2 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2019р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3470,8 грн.

Капітальні інвестиції
У січні–березні 2019р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 30,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,3% загальнообласного обсягу.
У розрахунку на одну особу освоєно 529,3 грн капітальних інвестицій.

Будівництво
У січні–березні 2019р. в районі прийнято в експлуатацію 4,1 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 11,5% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. 
Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 5,4%.

Зовнішньоекономічна діяльність
У січні–березні 2019р. експорт товарів становив 2,2 млн.дол. США, імпорт – 7 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2018р. експорт скоротився на 43,1%, імпорт збільшився у 16,7 раза. Негативне сальдо становило 4,8 млн.дол.
Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Німеччини, Угорщини, Литви.
Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла. 
У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу.
У товарній структурі імпорту переважали машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.
Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2019р. становив 916,6 тис.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 15,8 дол., - за інформацією Рокитнівської РДА.

 

 

if facebook 834722   if youtube 834723   if twitter 834708

Оголошення

Погода

Погода