На виконання Закону України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” Національна служба здоров'я України (НСЗУ) буде фінансувати медичні послуги у закладах охорони здоров'я (ЗОЗ) тільки за наступних умов:

Вимоги до організації надання послуги:
1. Наявність операційного блоку з виділеною операційною кімнатою для проведення кесаревих розтинів та інших хірургічних акушерських втручань.
2. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії новонароджених, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.
3. Наявність палати або відділення інтенсивної терапії для вагітної, роділлі, породіллі, оснащених відповідно до наказів МОЗ України.
4. Наявність індивідуальних пологових зал – щонайменше 2.
5. Наявність післяпологових палат для спільного перебування матері та новонародженого.
6. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження за жінкою у важкому стані та лікування до її транспортування у заклад вищого рівня протягом усіх днів тижня.
7. Забезпечення цілодобового лікарського спостереження за новонародженим у важкому стані та лікування до його транспортування у заклад вищого рівня протягом усіх днів тижня.
8. Узгодження переведення і транспортування жінок та новонароджених у заклади вищого рівня у разі потреби в цілодобовому режимі.
9. Забезпечення цілодобового доступу до базових лабораторних та інструментальних обстежень.
10. Забезпечення проведення гістологічного дослідження у закладі або на умовах договору підряду.
11. Забезпечення компонентами крові.

Вимоги до спеціалізації та кількості фахівців:
1. Лікар-акушер-гінеколог – щонайменше 3 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
2. Лікар-анестезіолог – щонайменше 3 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (не стосується медичного чергування).
3. Лікар-педіатр-неонатолог – щонайменше одна особа, яка працює за основним місцем роботи в цьому закладі.
4. Акушерка – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі (цілодобовий пост).
5. Сестра медична – щонайменше 4 особи, які працюють за основним місцем роботи в цьому закладі.

Вимоги до переліку обладнання:
1. У закладі:
● портативний дефібрилятор з функцією синхронізації;
● УЗД апарат з можливістю проведення доплерографії;
● електрокардіограф багатоканальний.
2. За місцем надання послуги:
● апарат ШВЛ з опцією для новонароджених;
● ларингоскоп, ендотрахеальні (інтубаційні) трубки;
● ларингоскоп с клинками 00, 0, 1;
● дихальний мішок типу Амбу або реанімаційна Т-система для новонароджених);
● кардіотокограф;
● наркозний апарат/станція;
● вакуум-екстрактор плоду (можливо одноразовий);
● монітор пацієнта (ЧСС, ЕКГ, АТ, SpO2);
● пульсоксиметр для новонародженого;
● автоматичний дозатор лікарських речовин;
● аспіратор (відсмоктувач);
● установка променевого тепла та/або інші джерела тепла;
● лампа фототерапії;
● система централізованого постачання кисню або кисневий концентратор, здатний забезпечувати необхідний потік та тиск кисню в системі для роботи апарата ШВЛ.

Інші вимоги:
1. Наявність ліцензії на провадження діяльності з обігу наркотичних речовин та прекурсорів.
2. Наявність програми з інфекційного контролю та дотримання заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної допомоги, відповідно до діючих наказів МОЗ України.
3. Подання даних до Електронної системи охорони здоров’я на постійній основі.
4. Забезпечення права пацієнта, який перебуває на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії, на допуск до нього відвідувачів 24 години на добу в будь-який день тижня згідно з правилами, визначеними у наказі МОЗ України № 592 від 15.06.2016 «Порядок допуску відвідувачів до пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні у відділенні інтенсивної терапії».

 

 

if facebook 834722   if youtube 834723   if twitter 834708

Оголошення

Погода

Погода